Soybağının Reddi Davasından Hak Düşürücü Süre

04
Şubat
2015
Soybağının Reddi Davasından Hak Düşürücü Süre

Yargıtay 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/3742 K. 2005/6300 T. 18.4.2005

• SOYBAĞININ REDDİ VE BABALIK DAVASI ( Önce Soybağının Reddi Daha Sonra Babalık Davası Yönünden Talebin İncelenmesi Gereği - Babalık Davasında Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre/Çocuk İle Başka Bir Erkek Arasında Soybağı İlişkisi Varsa Sürenin İlişkinin Ortadan Kalktığı Tarihte İşlemeye Başlayacağı )

• BABALIK DAVASI ( Hak Düşürücü Süre/Çocuk İle Başka Bir Erkek Arasında Soybağı İlişkisi Varsa Sürenin İlişkinin Ortadan Kalktığı Tarihte İşlemeye Başlayacağı - Önce Soybağının Reddi Daha Sonra Babalık Davası Yönünden Talebin İncelenmesi Gereği )

• HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Babalık Davası - Çocuk İle Başka Bir Erkek Arasında Soybağı İlişkisi Varsa Sürenin İlişkinin Ortadan Kalktığı Tarihte İşlemeye Başlayacağı/Önce Soybağının Reddi Daha Sonra Babalık Davası Yönünden Talebin İncelenmesi Gereği )

4721/m. 286289303/3

ÖZET : Dava, soybağının reddi; babalık ve yanlış kaydın düzeltilmesi davasıdır. Babalık davasında, hak düşürücü süre; çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Bu nedenlerle önce soybağının reddi daha sonra babalık davası yönünden talebin incelenmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı 10.6.2003 tarihli dilekçesinde; babasının M. olmayıp, İ.olduğunu ileri sürerek yanlış kaydın düzeltilmesini istemiştir. Dava, soybağının reddi; babalık ve yanlış kaydın düzeltilmesi davasıdır.

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinde çocuğa soybağının reddi imkanı verilmemiş, bu hak 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 286. maddesi ile getirilmiştir. Davacı dilekçesinde; babasının İbrahim olduğunu annesi Hanife’nin söylemesi üzerine yeni öğrendiğini ileri sürmüştür. Soybağının reddi davasındaki hak düşürücü süreler ise Türk Medeni Kanununun 289. maddesine hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan babalık davasında, hak düşürücü süre; çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. ( TMK.m.303/3 )

Bu nedenlerle önce soybağının reddi daha sonra babalık davası yönünden talebin incelenmesi gerekir. Açıklanan husus üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi

 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog