Karar Düzeltme Süresi

02
Eylül
2014
Karar Düzeltme Süresi

l. KARAR DÜZELTME SÜRESİ

 

Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde kararın düzeltilmesi istenebilir. 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog