İdare Mahkemelerinde Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesi Nedir?

02
Eylül
2014
İdare Mahkemelerinde Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesi  Nedir?

g. İDARE MAHKEMELERİNDE  YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMESİ  NEDİR ?

 

Danıştay veya idari mahkemelerde dava açılması, dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.

 

Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.

 

Dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.

 

Yürütmeyi Durdurma kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemesine itiraz süresi, 7 gündür.

 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog