İdare Mahkemelerinde Dava Açma Şartları Nelerdir?

02
Eylül
2014
İdare Mahkemelerinde Dava Açma Şartları Nelerdir?

c. İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA ŞARTLARI NELERDİR?

 

İdare Mahkemesinde açılacak İptal davalarında; yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olan bir idarî işlem ya da idarenin eyleminin olması şarttır. Tam yargı davalarının açılması için ise davacının idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakların doğrudan etkilenmesi gerekmektedir.

 

Meşru, kişisel ve aktüel menfaati olan kişiler, idari dava açabilirler. 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog