İdare Mahkemelerince Verilecek Kararlar

02
Eylül
2014
İdare Mahkemelerince Verilecek Kararlar

i.  İDARE MAHKEMELERİNCE VERİLECEK KARARLAR NEDİR  ?

 

İdare Mahkemesi İptal davalarında davanın kabulüne ve dava konusu işlemin İptaline, davanın reddine veya karar verilmesine yer olmadığına karar verebilir.

 

İdare Mahkemesi İlk incelemede dava dilekçelerinin 2577 sayılı yasanın 3 ve 5 inci maddelerine uygun olmadıklarının tespiti halinde otuzgün içinde bu maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak üzere dilekçelerin reddine karar verilir. Otuzgün içinde belirtilen eksiklikler tamamlnarak harç ödenmeksizin dava yeniden açılabilir. 

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog