Aihm Kararı Sonrası Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Gidilmesi Nasıl Olur?

02
Eylül
2014
Aihm Kararı Sonrası Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Gidilmesi Nasıl Olur?

n. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN İHLAL  KARARI SONRASI YARGILAMANIN İADESİ YOLUNA GİDİLMESİ NASIL OLUR?

 

İdare Mahkemesince verilen hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması halinde, yargılamanın yenilenmesi talep süresi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıldır.

Benli Hukuk  (c) 2014 | Powered By   Sanalog